Hadicap
Hadicap
Hadicap
Hadicap
Hadicap
Hadicap
Hadicap

Hadicap

Bạn yêu thích phòng Hadicap nhưng lại có nhu cầu phòng phải có nhiều hơn một giường? Đừng lo lắng, vì loại phòng như vậy, Malibu đang sở hữu.

50 sq m
1 King(s) / 1 Singel(s)
Accommodates 3