Special Offering

THÀNH CÔNG NGƯỢC SÓNG - KHÁCH SẠN MALIBU VŨNG TÀU VƯƠN MÌNH LỌT TOP 10 THƯƠNG HIỆU XUẤT SẮC CHÂU Á NĂM 2022

THÀNH CÔNG NGƯỢC SÓNG - KHÁCH SẠN MALIBU VŨNG TÀU VƯƠN MÌNH LỌT TOP 10 THƯƠNG HIỆU XUẤT SẮC CHÂU Á NĂM 2022

Jul 24th, 2022
Trải qua 2 năm sóng gió bởi những ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Malibu Vũng Tàu nhờ vào sự kiên định trong phương châm “Trao Chất Lượng - Nhận Tin Yêu” đã vượt sóng để tiếp tục giữ vững vị thế là điểm lưu trú nghỉ dưỡng hàng đầu tại Vũng Tàu thông qua giải thưởng danh giá “Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á” Xem tiếp