Family Plus
Family Plus
Family Plus
Family Plus
Family Plus
Family Plus
Family Plus
Family Plus

Family Plus

Bạn yêu thích phòng Deluxe Family Plus nhưng lại có nhu cầu phòng phải có nhiều hơn một giường? Đừng lo lắng, vì loại phòng như vậy, Malibu đang sở hữu.

50 sq m
1 King(s) / 1 Singel(s)
Accommodates 3